Pożegnanie absolwentów

 W dniu 23 czerwca 2016 roku szóstoklasiści programem artystycznym, podziękowali za przekazywanie wiedzy i wychowawczy trud. W wierszach i piosenkach opowiedzieli o sobie: o latach spędzonych w szkole, swych kłopotach i radościach.

Było to spotkanie sentymentalne, dlatego niejednemu nauczycielowi i uczniowi zakręciła się łezka w oku

Pan dyrektor Andrzej Koroś pogratulował uczniom sukcesów osiąganych przez ostatnie sześć lat, żywiąc nadzieję, że również w kolejnych latach edukacji w gimnazjum absolwenci szkoły podstawowej będą święcić tryumfy naukowe.
W imieniu uczniów absolwentów pożegnali piątoklasiści wręczając przy tym pamiątkowe upominki.
Po części oficjalnej przyszedł czas na rozrywkę. Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców tegorocznych absolwentów. Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą podczas dyskoteki.
Przyszłym gimnazjalistom życzymy powodzenia i niegasnącej satysfakcji płynącej ze zdobywania wiedzy.