„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych …”- Apel z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych - w tym dniu wspominamy Świętych orędujących za nami w niebie ale także udajemy się na cmentarze, by uczcić pamięć bliskich, znajomych, bezimiennych bohaterów, żołnierzy oraz ludzi zapomnianych.

 

To czas refleksji nad życiem, nad śmiercią i przemijaniem. W dniu 28 października uczniowie szkoły pod opieką Pani Doroty Koroś zorganizowali apel pod hasłem „ Popatrz jak szybko mija czas”. Usłyszeliśmy piękne wiersze i pieśni traktujące o jesiennej zadumie, o przemijaniu i niepotrzebnym lęku przed śmiercią. Refleksyjny i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój zbliżającego się święta oraz skłonił do przemyśleń na temat przemijania. Tradycyjnie apel zakończył przemarsz delegacji uczniów przed pomnik patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie szóstoklasiści złożyli kwiaty i znicz.