"Idźmy naprzód z nadzieją” – Dzień Papieski w naszej szkoleSpołeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgromadziła się na uroczystym apelu z okazji 17 Dnia Papieskiego.

 


Na początku zabrała głos katechetka szkoły p. Dorota Koroś. Następnie uczennica klasy V Daria Kędzierska powitała wszystkich zebranych na uroczystym apelu.
Dzień Papieski to szczególna forma wdzięczności św. Janowi Pawłowi II za łaskę życia i działania tak wybitnego Polaka.
Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodziliśmy 8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku.
Dzisiaj, po 16 latach, słowa kierowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II nie straciły nic ze swej aktualności. Gdy zapoznamy się z obrazem współczesności, nadal aktualne są wskazania Papieża .
W kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Dlatego też potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach. Nadzieja jest potrzebna w życiu każdego człowieka, z nadzieją łatwiej kroczy się przez życie. Niech nadzieja zawsze będzie w nas. Miejmy nadzieję.
Uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Doroty Koroś przygotowali montaż słowno- muzyczny, który na nowo przybliżył sylwetkę św. Jana Pawła II.
Może On teraz patrzy z małej chmurki na naszą piękną szkołę i towarzyszy nam podczas każdego dnia nauki i pracy.